Ο Όμιλος Α.Σ.Ο.Ν.Ι έχει στο δυναμικό του τις εξής κατηγορίες Αθλητικής Σκοποβολής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

 


 

ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τμήματα νεανίδων - γυναικών ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 


 

ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Ι.P.S.C / PISTOL LEVEL I,II & III