ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εδώ εξασκούμε τις θεμελιώδεις – βασικές τεχνικές επί στόχου.
Η Ακαδημία έχει μια σειρά μαθημάτων για κάθε τύπο αθλητή, από αρχάριο έως και προχωρημένο, σκοπευτή.
ΑΣΟΝΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ