Τα μαθήματά μας για την βαθμιαία εξέλιξη στην σκοποβολή, προσφέρουν μια λογική σκοπευτικής εξέλιξης για να χτίσουμε έναν ολοκληρωμένο σκοπευτή.

Σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων για όλους τους τύπους - πιστόλι, λειόκαννο-καραμπίνα, Σκοποβολή IPSC, διδάσκονται σε βασικά επίπεδα που ακολουθούν μια απλή και εύκολη αναπαράξιμη εμπειρία, αξιοποιώντας τις καλύτερες τεχνικές, με βάση τους διεθνής κανονισμούς της Αθλητικής σκοποβολής.