Χρησιμοποιώντας σταθερούς στόχους, αυτές οι ασκήσεις θα ενισχύσουν την ακρίβεια στη σκοποβολή, κοντινές ή μακρινές μεταβάσεις που περιλαμβάνουν πολλούς στόχους, σκοποβολή ενώ είστε σε κίνηση και πολλά περισσότερα.
Ομαλή, ακριβής, γρήγορη (το απλό είναι και το καλύτερο…) εκτέλεση της βολής. Η απλότητα είναι η βάση.

Βασικά Προαπαιτούμενα

Ο Αθλητής σκοπευτής χρειάζεται να γνωρίζει και να μπορεί να επιδείξει: α) Ασφαλή χειρισμό όπλου, β) εξοικείωση με το σύστημα του όπλου, γ) θεμελιώδεις δεξιότητες της αθλητικής σκοποβολής δ) επισης να μπορεί να δουλέψει από θήκη.

α) ασκήσεις ακριβείας
β) ασκήσεις ταχύτητας
γ) μεταβάσεις
δ) πολλαπλοί στόχοι
ε) σκοποβολή και κίνηση