Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος www.skoe.gr
European Shooting Confederation www.esc-shooting.org
La Federation Internationale www.fitasc.com
International Metallic Silhouette www.imssu.org
European Shooting Confedaration www.ipsc.org
Διεθνής Σκοπευτική Ομοσπονδία www.issf-sports.org
Muzzle Loaders Associations International Committee www.mlaic.org