Στον νέο χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη σωστή θεωρητική προσέγγιση του αθλήματος.

Δοκιμασμένες τεχνικές εκπαίδευσης ξηράς προπόνησης με οπτικό-ακουστικό υλικό για το άθλημα, παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις από εκπαιδευτή σε αθλητή – μαθητή!

grafeia_map