Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ Γ' ΖΩΝΗΣ IPSC/PISTOL LEVEL II ΘΗΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019